Oznam / Notice

S ohľadom na aktuálnu situáciu spoločnosť iel solutions s.r.o. ukončuje všetky aktivity v doprave/logistike/skladovaní s účinnosťou k 31.3.2020. 

Všetky záväzky spoločnosti budeme plniť v plnej výške, postupovať sa bude časovo podľa splatnosti a priority, a to najneskôr do 31.08.2020. 

Ďakujeme všetkým partnerom za pochopenie. 

Given the current situation, iel solutions s.r.o. terminates all transport/logistics/storage activities with effect from 31.3.2020.

 

All obligations of the company will be fulfilled in full, all payments will be followed due to the maturity and priority at the latest 31.08.2020.

We thank all partners for their understanding.